Combo 40 cuốn sách Dinh dưỡng chữa lành – Tập 1. Mita Tran

Giảm giá!

6.150.000 

Sách dinh dưỡng chữa lành- Tập 1

Bạn sẽ tìm thấy sự hướng dẫn chi tiết cho từng nhóm sinh tố khác nhau, cho từng đối tượng. Sử dụng hợp lý sẽ nhanh chóng khoẻ mạnh!

 

Combo 40 cuốn.

Mua ngay
Mã: (40SACH-T1) Danh mục:

Mô tả

Sách dinh dưỡng chữa lành- Tập 1

Bạn sẽ tìm thấy sự hướng dẫn chi tiết cho từng nhóm sinh tố khác nhau, cho từng đối tượng. Sử dụng hợp lý sẽ nhanh chóng khoẻ mạnh!

 

Combo 40 cuốn.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 24000 g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here