HẠT GIỐNG BỒ CÔNG ANH – 1 gói

999 

MỖI ĐƠN HÀNG CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 PHẦN.

Nguồn gốc: CHÂU ÂU

Thân lùn, hoa vàng, dược tính cao.

Cách gieo hạt:

 • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
 • Gieo hạt trực tiếp.
 • Giữ ẩm nước.
 • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở ngày thứ 3-5. Mầm hạt rất bé, mỏng manh, dễ hỏng.
 • Khi mầm lớn tầm 2-3cm, có thể tách bầu nhỏ đường kính 2cm. Đưa cây ra ánh nắng gián tiếp sớm mai. Giữ ẩm đất.
 • Khi mầm lớn 5-10cm, tách bầu sang đường kính lớn 10-20cm. Đưa cây ra ánh nắng. Luôn giữ ẩm đất.

 

LƯU Ý: Đất khô cằn, ẩm thấp hạt không nảy mầm.

 

 

Mua ngay
Mã: BCA Danh mục:

Mô tả

MỖI ĐƠN HÀNG CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 PHẦN.

Nguồn gốc: CHÂU ÂU

Thân lùn, hoa vàng, dược tính cao.

Cách gieo hạt:

 • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
 • Gieo hạt trực tiếp.
 • Giữ ẩm nước.
 • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở ngày thứ 3-5. Mầm hạt rất bé, mỏng manh, dễ hỏng.
 • Khi mầm lớn tầm 2-3cm, có thể tách bầu nhỏ đường kính 2cm. Đưa cây ra ánh nắng gián tiếp sớm mai. Giữ ẩm đất.
 • Khi mầm lớn 5-10cm, tách bầu sang đường kính lớn 10-20cm. Đưa cây ra ánh nắng. Luôn giữ ẩm đất.

 

LƯU Ý: Đất khô cằn, ẩm thấp hạt không nảy mầm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here