HẠT GIỐNG DÂY GẤC – 1 gói

999 

Nguồn gốc: Việt Nam

Trái to, dày cơm, đỏ ruột.

Cách gieo hạt SỐ 1:

 • Đun sôi hạt tầm 5-10 phút trong lửa nhỏ.
 • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
 • Gieo hạt trực tiếp.
 • Giữ ẩm nước.
 • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở tuần thứ 2-3.

 

Cách gieo hạt SỐ 2:

 • Tách bỏ lớp vỏ đen bên ngoài. (chú ý đừng tổn thương hạt)
 • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
 • Gieo nhân hạt trắng sau khi tách vỏ đen.
 • Giữ ẩm đất.
 • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở tuần số 1-2.

LƯU Ý: Đất khô cằn, ẩm thấp hạt không nảy mầm. Hạt nảy mầm rất chậm nên hãy kiên nhẫn. GẤC LỚN LÊN CÓ THỂ TRỞ THÀNH GẤC ĐỰC, GẤC ĐỰC KHÔNG CÓ QUẢ.

 

Còn hàng

Mua ngay
Mã: GAC Danh mục:

Mô tả

MỖI ĐƠN HÀNG CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 PHẦN.

Nguồn gốc: Việt Nam

Trái to, dày cơm, đỏ ruột.

Cách gieo hạt SỐ 1:

 • Đun sôi hạt tầm 5-10 phút trong lửa nhỏ.
 • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
 • Gieo hạt trực tiếp.
 • Giữ ẩm nước.
 • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở tuần thứ 2-3.

 

Cách gieo hạt SỐ 2:

 • Tách bỏ lớp vỏ đen bên ngoài. (chú ý đừng tổn thương hạt)
 • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
 • Gieo nhân hạt trắng sau khi tách vỏ đen.
 • Giữ ẩm đất.
 • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở tuần số 1-2.

LƯU Ý: Đất khô cằn, ẩm thấp hạt không nảy mầm. Hạt nảy mầm rất chậm nên hãy kiên nhẫn. GẤC LỚN LÊN CÓ THỂ TRỞ THÀNH GẤC ĐỰC, GẤC ĐỰC KHÔNG CÓ QUẢ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here