HẠT GIỐNG CÂY NHÀU (Noni)- 1 gói

999 

MỖI ĐƠN HÀNG CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 PHẦN.

Nguồn gốc: Việt Nam

Thuần chủng.

Cách gieo hạt:

  • Ngâm hạt tầm 8-10 giờ trong nước ấm nóng 2 sôi1 lạnh.
  • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
  • Gieo hạt trực tiếp.
  • Giữ ẩm nước.
  • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở tuần thứ 2-3.

LƯU Ý: Đất khô cằn, ẩm thấp hạt không nảy mầm. Hạt nảy mầm rất chậm nên hãy kiên nhẫn.

 

 

Còn hàng

Mua ngay
Mã: NHAU Danh mục:

Mô tả

MỖI ĐƠN HÀNG CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 PHẦN.

Nguồn gốc: Việt Nam

Thuần chủng.

Cách gieo hạt:

  • Ngâm hạt tầm 8-10 giờ trong nước ấm nóng 2 sôi1 lạnh.
  • Làm đất tơi xốp, ẩm ướt, tránh nắng trực tiếp.
  • Gieo hạt trực tiếp.
  • Giữ ẩm nước.
  • Theo dõi hạt sẽ nảy mầm ở tuần thứ 2-3.

LƯU Ý: Đất khô cằn, ẩm thấp hạt không nảy mầm. Hạt nảy mầm rất chậm nên hãy kiên nhẫn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here