Macrolife Naturals, Macro Greens/Miracle Reds , Superfood, 10 oz (283.5 g)

1.542.000 1.630.000 

NHÓM 1 (xanh): Macrolife Naturals, Macro Greens, Superfood, 10 oz (283.5 g)

NHÓM 2 (đỏ): Macrolife Naturals, Miracle Reds, Superfood, Goji-Pomegranate-Acai-Mangosteen, 10 oz (283.5 g)

Mỗi hộp dùng 30 lần. Tuyệt đối không pha với nước nóng!

Mã: macro283g Danh mục: , Từ khóa:

Mô tả

NHÓM 1 (xanh): Macrolife Naturals, Macro Greens, Superfood, 10 oz (283.5 g)

Mỗi hộp dùng 30 lần.

NHÓM 2 (đỏ): Macrolife Naturals, Miracle Reds, Superfood, Goji-Pomegranate-Acai-Mangosteen, 10 oz (283.5 g)

Mỗi hộp dùng 30 lần.

 

Tuyệt đối không pha với nước nóng!

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 300 g
Màu sắc

Đỏ, Xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here