Month: September 2020

NGỘ ĐỘC ĐỘC TỐ VI KHUẨN CLOSTRIDIUM BOTULINUM & PATE MINH CHAY

Nửa đêm hôm qua, chị người yêu gởi tin “vụ Pate Minh Chay sao mọi người ngộ độc nhiều thế nhỉ?” Sáng ra, Mita gõ tìm kiếm Pate Minh Chay là hàng loạt bài báo viết về ngộ độc do ăn Pate Minh Chay. Dành cả nửa ngày để tìm hiểu quy trình chế biến… Đọc thêm NGỘ ĐỘC ĐỘC TỐ VI KHUẨN CLOSTRIDIUM BOTULINUM & PATE MINH CHAY