mita

Chúc mừng Lễ Tạ Ơn 2020

••• Mình cần một mùa lễ Tạ ơn, để lắng mình lại cảm ơn tất cả mọi người- mọi vật. Người Mỹ rất coi trọng lễ Tạ ơn. Mình mượn mùa của họ để đem lòng biết ơn của mình cho tất cả: – Biết ơn Ba mẹ đã mang con đến thế giới này… Đọc thêm Chúc mừng Lễ Tạ Ơn 2020

HÔM QUA MÌNH ĐÃ ỐM

Thật ra là hôm kia, mình đã có dấu hiệu của ốm, chiều hôm kia việc cũng gần xong sau hai tuần không nghỉ ngơi và ngày nào cũng ngủ không đủ giấc, dự là sẽ nghỉ ngơi để bắt đầu dự án mới. Tuy nhiên, chiều hôm đó, bạn trợ lý gọi báo có… Đọc thêm HÔM QUA MÌNH ĐÃ ỐM