da

DA MẶT SẠCH SẼ XINH XẮN KHÔNG MỸ PHẨM

Đây nha, các bạn khen miết làm Mita cũng phồng mũi lắm, nhưng mà các bạn đâu có tha cho Mita đâu. Phải hỏi cho bằng được cô Mita đã làm gì? Mita nói xem xong đường có cười tớ nha! Tớ hiện tại chỉ có thế thôi. Ai lỡ hố ráng chịu nha.