Tháng 04/2023- Các bài học từ Facebook Mita Tran

Link facebook: www.facebook.com/mitatranhcm Công phu xếp quần áo: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0JzRrZ64YhXZTY7B7XU3viPBCTbKqiLQP5QppyGmFgRFmCDGnMPxMGoJXtZJQg4S1l Công phu cắt cỏ: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0uYYWQFCjD7H74xNL5vUFv7XuVxpGXuopqsXR9EEffFKRE3jryDfRKtcHpBgUt8K5l Chạm tâm hồn: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0eZZPRcn2Azr7uo1ZBPBnbvS1VFN7GGBAE8gy82TWZZ43BvwWkxjEeRSkk5Y8mvafl Làm thế nào để gặp được người lành: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0N47aNq1s9vCXEnoZuhaHFuP83CmTPUzDc7yo7j8SmXXsqvvXMnV4S7KtApuvgqXhl Tựa vào cây, cây che chở: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid033Rv27o8hniYsTR18cWnn2nw6PfwVP3Dcf8KXLUYVLsbFMLURMUUh13AcQHixk2aHl Thiền ăn – Eating meditation: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0B2aag1HedDo879X2mfvsAQDJs8taPFHueRCQheZJb7ssfZVTfM2oSQgan4A2ZMyPl Một suất ăn ở Làng Mai: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0A6XABghD5awWR79VrZWYMjoSbM1WGxjZKcx85HPnhWZjAUYCAFo2SDkDw4wXWxGul Giờ đi Thiền hành ở Làng Mai: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0hMQdJjevBESNi9Z3FmQnoodtsEVa9vuTw3b2geuw6jysXTEUFfwivRVTyGTWmKuzl Tháng 04/2023- Các bài học từ Facebook Mita TranĐọc thêm

CÁC GỢI Ý HÀNG AMAZON

Bài viết này gợi ý các sản phẩm mà Mita chọn dành cho mọi người sử dụng chăm sóc sức khoẻ.

THỰC ĐƠN GỢI Ý CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG MÃN TÍNH (1)

👉👉Đối tượng: Người NỮ bệnh tiểu đường, công việc văn phòng có những yếu tố cơ thể kèm theo như sau: Chỉ số creatinine ở mức thấp (có thấp hơn mức bình thường), không quá thấp Cholesterol có cao hơn mức bình thường, không quá cao Chỉ số sodium máu có thấp hơn mức bình THỰC ĐƠN GỢI Ý CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG MÃN TÍNH (1)Đọc thêm