Hỏi – Đáp

Chuyên mục gởi câu hỏi

Trước tiên gởi câu hỏi cho Mita, bạn cần phải học các bài học của Mita trước (tại youtube: Mita Tran), để nắm vững vấn đề của bạn. Câu hỏi được Mita trả lời: Cụ thể, rõ ràng Mita chưa từng trả lời trước đó. Nếu câu hỏi của bạn không được trả lời, bạn Chuyên mục gởi câu hỏiĐọc thêm