iherb

CỎ LÚA MÌ

Cỏ lúa mì có tên khoa học là Triticum aestivum , là cây con 7-12 ngày tuổi của cây lúa mì. Mọi người sử dụng cây cỏ con, ép thành nước và uống nguyên chất từ 30mL đến 100mL cho một ngày để cải thiện sức khoẻ. Dinh dưỡng Cỏ lúa mì, chứa lượng calo CỎ LÚA MÌĐọc thêm