chương trình cá nhân

Chương trình Nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân

Đây là chương trình “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG iQOL Progress” hỗ trợ cộng đồng MIỄN PHÍ CHƯA XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỦA DR. MITA TRAN **** Đây là chương trình tự chữa lành – nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh (Dự án iQOL Progress) do Dr. Mita Tran – nhà khoa Chương trình Nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhânĐọc thêm

Tham gia chương trình cá nhân nâng cao chất lượng cuộc sống

  Đây là chương trình tự chữa lành – nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh do TSKH Y sinh Mita Tran – nhà khoa học epigenetics (gen biểu sinh) trị liệu sinh học (biological treatment) biên soạn. Chương trình tự chữa lành này được gọi là trị liệu sinh học không nhắm đích. Tham gia chương trình cá nhân nâng cao chất lượng cuộc sốngĐọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH CÁ NHÂN

Đây là chương trình tự chữa lành – nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh do TSKH Y sinh Mita Tran – nhà khoa học epigenetics (gen biểu sinh) trị liệu sinh học (biological treatment) biên soạn. Chương trình tự chữa lành này được gọi là trị liệu sinh học không nhắm đích. TS. CHƯƠNG TRÌNH CÁ NHÂNĐọc thêm