NHỊN ĂN GIÁN ĐOẠN CẢI THIỆN MIỄN DỊCH

GÓP PHẦN TRỊ LIỆU CÁC BỆNH VIÊM NHIỄM – MÃN TÍNH – TỰ MIỄN – ĐA XƠ CỨNG – TIM MẠCH – THẤP KHỚP – GAN NHIỄM MỠ – TIỂU ĐƯỜNG TUYP 2 – HEN SUYỄN – VẨY NẾN – TRẺ HÓA

Haslam và James, 2005, báo cáo rằng: Ăn uống quá thường xuyên liên quan đến viêm mãn tính cấp thấp hệ thống (systemic low-grade chronic inflammation) và góp phần gây ra nhiều bệnh bao gồm hội chứng chuyển hóa (MetS), gan nhiễm mỡ (NAFLD), tiểu đường tuyp 2 (T2DM), xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch (CVD) và các một số bệnh liên quan khác.

Manzel, 2014: tuyên bố thêm rằng ăn uống quá thường xuyên gây ra sự gia tăng tỷ lệ viêm hoặc rối loạn tự miễn.

Kani, 2017: chế độ ăn calo thấp có liên quan đến kết quả cải thiện chuyển hóa, tự miễn dịch và các bệnh viêm ở người bao gồm gan nhiễm mỡ (Kani et al., 2017), tiểu đường typ 2 (Zubrzycki et al., 2018) , bệnh tim mạch (Wei et al., 2017), bệnh đa xơ cứng (Choi et al., 2016), viêm khớp dạng thấp (Kjeldsen-Kragh và cộng sự, 1991; Sko¨ ldstam et al., 1979), hen suyễn (Johnson et al., 2007), bệnh vẩy nến (Jensen và cộng sự, 2016) và đã chứng minh kéo dài tuổi thọ (Fontana và cộng sự, 2010; Picca và cộng sự, 2017).

Cơ chế của chúng như thế nào?

Trên cơ sở những tình nguyện viên thừa cân thực hiện chế độ ăn calo thấp cho thấy giảm các cytokine tiền viêm trong máu (Ho et al., 2015; Imayama et al., 2012; Loria-Kohen và cộng sự, 2013; Oh và cộng sự, 2013; Ott và cộng sự, 2017; Ramel và cộng sự, 2010; Tajik và cộng sự, 2013).

Những nghiên cứu trên những bệnh nhân nhịn ăn gián đoạn hoặc do tôn giáo cho thấy sự lưu hành các cytokine gây viêm bao gồm TNFa, IL-6 và IL-1b (Aksungar et al., 2007; Faris và cộng sự, 2012; Moro et al., 2016).

Do đó, nhóm nghiên cứu này thực hiện hoàn loạt kiểm chứng trên chuột, người bệnh tình nguyện về chế độ ăn uống calo thấp cải thiện vấn đề viêm nhiễm trong cơ thể và các bệnh tự miễn. Cụ thể là, nhịn ăn gián đoạn làm giảm chuyển hóa monocytes (bạch cầu đơn nhân) lưu hành trong dòng máu. Việc điều chỉnh bạch cầu đơn nhân phụ thuộc vào mức glucose và protein trong chế độ ăn uống. Kích hoạt cảm biến năng lượng thấp protein kinase hoạt hóa AMPK trong tế bào gan và ức chế sản xuất CCL2 bởi PPARa giảm huy động bạch cầu đơn nhân từ tủy xương. Và, thực hiện nhịn ăn gián đoạn giúp cải thiện quá trình viêm nhiễm, nhiễm trùng cấp tính, sữa chữa các mô.

Thực hành như thế nào?

1. Tập quen chế độ ăn uống (nhịn : ăn) 12 :12 trước, sau đó nâng dần lên 16:8, rồi 20:4 và 23:1.

2. Tập chế độ ăn calo thấp gồm nhiều rau quả củ tươi, giảm thiểu loại bỏ tinh bột chế biến, thức ăn chế biến, thực phẩm động vật, đường.

Mita

@Bản quyền thuộc về Mita Tran

#dinhduongcalothap #nhinangiandoan #tieuduong #thapkhop #tumien #timmach #mitatran

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here