cộng đồng

Dự án iQOL Tiếp Sức

[THÔNG BÁO] — DỰ ÁN THAY ĐỔI TỪ CHO MƯỢN THÀNH TẶNG, HỖ TRỢ TRẢ MỘT PHẦN, HỖ TRỢ TRẢ DẦN THIẾT BỊ TỪ 01/6/2021. —- Đây là dự án nhỏ trong chuỗi dự án iQOL do T.S. Mita sáng lập và trực tiếp điều hành. Dự án nhỏ này có tên iQOL Tiếp Sức. Dự án iQOL Tiếp SứcĐọc thêm