giun

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIUN SÁN —SỮA DIỆT GIUN SÁN

*** *Những điều cần biết cơ bản về giun sán: 1. Nguyên nhân chính bị giun sán là do nguồn nước … => uống nước ‘bẩn’ tiềm ẩn nguy cơ ấu trùng giun sán 2. Thuốc xổ giun ngoài thị trường chỉ diệt được giun, không diệt được mầm bệnh. Khi ấu trùng phát triển NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIUN SÁN —SỮA DIỆT GIUN SÁNĐọc thêm