hàng nhập

BẠN CÓ BIẾT Ý NGHĨA MÃ SỐ TRÊN HOA QUẢ NHẬP NGOẠI ?

Bạn có bao giờ tự hỏi ý nghĩa của các mã số (code) dán nhãn trên hoa quả nhập ngoại không? Những mã số code này theo tiểu chuẩn International Federatio for Produce Standards (IFPS). Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn có thể vào web này: https://www.ifpsglobal.com/PLU-Codes/PLU-codes-Search Mã số này giúp các bên quản BẠN CÓ BIẾT Ý NGHĨA MÃ SỐ TRÊN HOA QUẢ NHẬP NGOẠI ?Đọc thêm