BẠN CÓ BIẾT Ý NGHĨA MÃ SỐ TRÊN HOA QUẢ NHẬP NGOẠI ?

Bạn có bao giờ tự hỏi ý nghĩa của các mã số (code) dán nhãn trên hoa quả nhập ngoại không?

Những mã số code này theo tiểu chuẩn International Federatio for Produce Standards (IFPS). Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn có thể vào web này: https://www.ifpsglobal.com/PLU-Codes/PLU-codes-Search

Mã số này giúp các bên quản lý hàng hóa, bán hàng dễ dàng thì chúng còn chứa đựng thông tin về cách hoa quả của bạn được trồng trọt. Những nhãn hàng hóa này chia làm 3 nhóm chính: nhóm thông dụng, truyền thống (conventional), nhóm biến đổi gene (GMO), nhóm hữu cơ (organic).

Mã số có 4 chữ số (xxxx): hoa quả của bạn được trồng bình thường (conventional). Chúng được bón phân hóa học, thuốc trừ sâu và có thể trồng trên cánh đồng bạc màu nhưng chúng được kiểm soát đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Mã số có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 8 (8-xxxx): hoa quả của bạn được trồng từ giống biến đổi gene (GMO). Chúng cũng được bón phân hóa học, được phun thuốc trừ sâu và có thể chúng cũng được trồng trên cánh đồng bạc màu.

Mã số có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9 (9-xxxx): hoa quả của bạn đạt chứng nhận hữu cơ.

Lời khuyên dành cho bạn:

1. Lựa chọn đầu tiên: Chọn hoa quả nội địa trước, cụ thể nơi bạn sinh sống trước.
2. Lựa chọn thứ nhì: Chọn hoa quả hữu cơ nhập, nên chọn loại có chứng nhận USDA organic. Loại mang mã số có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9, ví dụ: 9-xxxx.
3. Lựa chọn thứ ba: Chọn hoa quả nhập, chọn loại mang mã số có 4 chữ số.
4. Không nên chọn: hoa quả nhập ngoại mang mã số có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 8-xxxx.
Mita Tran
6.4.2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here