thanh lọc

THANH LỌC CƠ THỂ – là việc đầu tiên cần phải làm mới có thể khỏi được bệnh

THANH LỌC CƠ THỂ – là việc đầu tiên cần phải làm mới có thể khỏi được bệnh Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát lâm sàng và trải nghiệm dành cho các “Bạn K”, các “Bạn Tiểu Đường”, các “Bạn mãn tính” thì mình nhận thấy yếu tố đầu tiên cần thiết nhất là THANH LỌC CƠ THỂ – là việc đầu tiên cần phải làm mới có thể khỏi được bệnhĐọc thêm