tiểu đường

Thực phẩm hỗ trợ người bệnh tiểu đường

Do lối sống hiện đại mà số lượng người bệnh tiểu đường ngày một gia tăng. Mục tiêu nâng cao miễn dịch, kiểm soát đường huyết và giúp giảm đường huyết ở người bệnh tiểu đường bạn nên sử dụng những nhóm thực phẩm dưới đây: Chomium Gymnema sylvestre Omega 3-6-9 tỷ lệ hoàn chỉnh Thực phẩm hỗ trợ người bệnh tiểu đườngĐọc thêm