CSSK Số 17: Bệnh mãn tính

Chào Mita,

Tôi 56 tuổi, tiểu đường dao động từ 13,0-19,9, HA 110, mỡ máu, thiếu máu cơ tim, hở van tim 1p2 lá, suy tĩnh mạch sâu, mổ ống cổ tay đã hơn 10 năm, sạn thận bên phải 4 ly, hạt dây thanh quản.

Tất cả bệnh này, tôi đều đi đến các bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM và cả nhiều bệnh viện khác trong 18 năm liên tục không gián đoạn. Đi tới lui mệt mỏi quá, trong 5 năm nay tôi đi thăm khám bệnh viện Thành phố Long Xuyên uống thuốc tới nay. Ngoài ra, tôi đã áp dụng phương pháp ăn dưỡng sinh hiện đại qua các hướng dẫn trên mạng đó là ăn gạo lứt.

Từ hôm được xem video của Mita, tôi bắt đầu làm món gừng mật ong, siro khế chua, tập hít thở đứng được 1 tuần nay mà thấy cơ thể khoẻ lên rất nhiều. Tôi sẽ tiếp tục học thêm các video khác và kiên trì thực hành để đạt kết quả.

Tôi xin gởi lời vàng của TS hướng dẫn thay đổi cách sống để khoẻ mạnh!

Truc Pham

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here