trĩ

CSSK Số 19-24: PHƯƠNG CÁCH HIỆU QUẢ TRIỆT ĐỂ BỆNH TRĨ

Bài viết này, tôi mô tả tóm lược khảo nghiệm của mình trên những đối tượng bệnh nhân bị bệnh Trĩ. Tất cả đối tượng tham gia (6/6) đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không chút cảm nhận nào về bệnh. Hành trình của họ kéo dài từ 2 đến 6 tháng tuỳ mỗi CSSK Số 19-24: PHƯƠNG CÁCH HIỆU QUẢ TRIỆT ĐỂ BỆNH TRĨĐọc thêm