tuổi thọ

TẠI SAO NAM CÓ TUỔI THỌ THẤP HƠN NỮ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ?

Tuổi thọ trung bình của nam trên toàn thế giới thấp hơn nữ 5 tuổi và tuổi thọ trung bình của nam Việt Nam thấp hơn nữ Việt Nam là 9,5 tuổi. Trên toàn thế giới tuổi thọ trung bình của nam là 69,1 tuổi và nữ là 73,8 tuổi. Thụy Điển có tuổi thọ TẠI SAO NAM CÓ TUỔI THỌ THẤP HƠN NỮ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ?Đọc thêm