Tháng 04/2023- Các bài học từ Facebook Mita Tran

Link facebook: www.facebook.com/mitatranhcm

Công phu xếp quần áo: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0JzRrZ64YhXZTY7B7XU3viPBCTbKqiLQP5QppyGmFgRFmCDGnMPxMGoJXtZJQg4S1l

Công phu cắt cỏ:

https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0uYYWQFCjD7H74xNL5vUFv7XuVxpGXuopqsXR9EEffFKRE3jryDfRKtcHpBgUt8K5l

Chạm tâm hồn:

https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0eZZPRcn2Azr7uo1ZBPBnbvS1VFN7GGBAE8gy82TWZZ43BvwWkxjEeRSkk5Y8mvafl

Làm thế nào để gặp được người lành: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0N47aNq1s9vCXEnoZuhaHFuP83CmTPUzDc7yo7j8SmXXsqvvXMnV4S7KtApuvgqXhl

Tựa vào cây, cây che chở: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid033Rv27o8hniYsTR18cWnn2nw6PfwVP3Dcf8KXLUYVLsbFMLURMUUh13AcQHixk2aHl

Thiền ăn – Eating meditation: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0B2aag1HedDo879X2mfvsAQDJs8taPFHueRCQheZJb7ssfZVTfM2oSQgan4A2ZMyPl

Một suất ăn ở Làng Mai: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0A6XABghD5awWR79VrZWYMjoSbM1WGxjZKcx85HPnhWZjAUYCAFo2SDkDw4wXWxGul

Giờ đi Thiền hành ở Làng Mai: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0hMQdJjevBESNi9Z3FmQnoodtsEVa9vuTw3b2geuw6jysXTEUFfwivRVTyGTWmKuzl

Giờ lao động chánh niệm – Mindfulness Service: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0EhDEzbkrA8mQDB7VsjNDRcEffV2ypmoWGifj8WFHjzY738hAgyPiJ9HP6GuwVVael

Nước ép cần tây và chăm sóc phần phụ ở Phụ Nữ: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid02676xZ1WcS4sbDjhVdKXocTtZ3kA2bE9tjs1TzNKujCUCWwZPihnfYQeedMq7E3RZl

Yêu thương tấm lòng bạn bè xây dựng quỹ Mita Foundation: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid0VyLq53gAwxWmqfMpnmnbtrmagxGZvh3RE2QyhAxViUHbKg5VPoEGAuFvDhSfAgxhl

Thức ăn đầu ngày của chúng mình: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid02wfQQb2P2CDCsqo7vDUB99MSJN3GSubfoV2a72ysuoWCWjMqeWKDXdzjpDP4DqSKCl

Khỏi bệnh hắt hơi sổ mũi nhờ kháng sinh tự nhiên Mita: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid02nhTM4862E1SC3PNQVQQTzQzqtFv8grY2mVH4ShL726vH3FoTsvGBy6AgG5dNq622l

Khi nào hết COVID và chúng ta nên làm gì? https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid027nC3sBUFkkdQAHZaqF6ZkAs94BBf6PeU7u4CHSRSdR5G1kyz4oGgMxU3LqvuWHg2l

Mình học Thỏ mình ăn cà rốt: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid028VahwzWqc2dbu8GLRogiTffvW21cvK7UELK5Ebfh1Dxd9ZUz5X5wxuA47WjcKSJNl

Sữa hạt: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid098PMzH7x4H2Rsqp8ycAVutakv7t6yxkPyzQbzKBRMfQTqiriY8ZKAWmYTMa1YRP6l

Gặp ngừoi Bệnh ung thư đại tràng khoẻ mạnh khi từ chối hoá trị, xạ trị: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid02BLpJhPnkPfk8ec8fyjZq8CA38PLX1eVaKpWoJLtZCjPMqrBtHBQhUMAzFaqU8iHBl

Cùng nuôi dưỡng hạt giống yêu thương: https://www.facebook.com/mitatranhcm/posts/pfbid02JTQtNJpPcJYmGBxM7zNf3iL2RsKku5e7DfwnSTvNuMPtae2e4obtE8oESJ7LjMb8l

Mita Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here