Cách loại bỏ lớp sáp ngoài quả táo nhập

gọt bỏ vỏ sáp ở lớp ngoài quả táo

🍏 Một số loại táo nhập có lớp vỏ này, theo vài nguồn tin (Mita chưa kiểm tra đúng sai) thì lớp bảo quản táo, giữ táo luôn ẩm, chất đó tên là szelak hoặc carnauba .
🍏Một số loại táo không có lớp vỏ đó, không phải đã qua rửa kỳ cọ gì cả trước khi bán.
🍏Một số quả táo hái trên cành thì không thấy lớp vỏ này.
👍Cá nhân mình thì chưa rõ nó là gì nên thôi bỏ cho chắc. Còn bạn thì sao?

🌟Và đây là cách mình loại bỏ nó. Loại bỏ lớp sáp này bằng cách rửa táo 2 Bước:
1. Pha nước ấm trên 45 độ, dùng mút mềm rửa táo kỹ trong nước ấm này thì lớp sap này sẽ mất.
2. Sau đó, ngâm táo trong GE hoặc kombucha hoặc giấm hoặc muối hoặc soda pha loãng trong 10-15 phút.
•••
Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here