Đồng hành cùng người bệnh muôn nơi 2023

Hành trình vượt qua bệnh ung thư là hành trình đầy gian nan, khó khăn của người bệnh và cả người nhà. Trong hành trình đó, điều quan trọng nhất là ý chí. Một ý chí vững chắc với con đường thực tập đúng đắn sẽ vượt thoát được bệnh.

May mắn trong hành trình đó, Mita được tiếp xúc với kiến thức sâu rộng về ung thư, Mita được trải nghiệm và đồng hành hàng ngàn bệnh nhân ung thư. Sự chiến thắng bệnh của họ là món quà vô giá dành cho Mita.

Sự chiến thắng đó được đúc kết qua những sự thực tập vững vàng, chế độ ăn thuần thực vật đủ dinh dưỡng theo cuốn sách “Dinh dưỡng chữa lành – Tập 1 – Tác giả Mita Tran” và lối sống thảnh thơi được tác giả – người bệnh ung thư viết lại qua cuốn sách “Trị liệu ung thư bằng chánh niệm của Thiền sư Chân Pháp Đăng”, và thực tập Đức Tin.

Trước khi rời Việt Nam năm 2023 để trở lại Mỹ để học tập, nghiên cứu, nâng cao chuyên môn thì Mita đã có hành trình gặp gỡ và trao tặng quà cho người bệnh, người nhà của họ như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình đầy khó khăn mà họ đã đang và sẽ trải qua.

Biết là quà sẽ gởi không đủ cho nhiều bạn bè trông mong, nhưng hy vọng phần nào đó là sẻ chia cho nhà mình, và phần nào đó nhà mình cảm thấy sự ấm áp trong đời sống này.

Đầu tiên là ngày 10/8, Mita gặp và trao đi 18 phần quà gồm tư liệu thực hành chữa lành, quà nhỏ như áo, đá yêu thương và buổi chia sẻ chăm sóc sức khoẻ tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

Sau đó là ngày 12/8, Mita gặp và trao đi 200 phần quà gồm tư liệu thực hành chữa lành, quà nhỏ như áo, đá yêu thương và buổi chia sẻ chăm sóc sức khoẻ tại Hồ Chí Minh.

Ngày 25/8, Mita được biết Sư Cô Tánh Nghiêm ở Trạm Tịch có tổ chức khoá tu, Sư cô cần ít sách tặng cho người tham dự có bệnh ung thư, Team đã gởi đến trạm Tịch 20 cuốn.

Ngày 5/10, Team Mita gởi đến chùa Vạn Thông ở Vũng Tàu 100 cuốn sách trị liệu ung thư và một số viên đá yêu thương để chùa gởi biếu cho bệnh nhân ung thư  và người nhà của họ đang tham dự khoá tu.

Tổng chi phí cho hành trình sẻ chia là: 79.002.000 đồng

Tất cả chi phí này là quà từ nhiều bạn yêu mến Mita ở muôn nơi gởi về số tài khoản 4097 tại ngân hàng Quân Đội. Trân quý và yêu thương! Nguyện cho các bạn luôn được đủ đầy, khoẻ mạnh, bình an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here