tặng sách

DANH SÁCH BỆNH NHÂN UNG THƯ NHẬN SÁCH DINH DƯỠNG CHỮA LÀNH – TẬP 1 – MITA TRAN ĐỢT 3

Đã tặng đợt 1 + 2 là 175 cuốn. Đợt 2 còn lại 40 cuốn. Đợt 3 là phát nguyện của cô Kim Hà, tặng 100 cuốn cho người bệnh. _Sách gởi tặng ngày 16/6/2022 (43 bạn), số sách còn lại 97 cuốn: STT # Họ tên Địa chỉ nhận hàng (số nhà, đường, phường, DANH SÁCH BỆNH NHÂN UNG THƯ NHẬN SÁCH DINH DƯỠNG CHỮA LÀNH – TẬP 1 – MITA TRAN ĐỢT 3Đọc thêm