Month: May 2021

Tiếp sức thêm tám bạn đang trên hành trình tìm lại sức khoẻ

Quỹ Mita được thành lập từ 20/10/2021, các bạn yêu Mita, yêu sức khoẻ và Mita cùng chung xây dựng Quỹ. Quỹ được toàn quyền Mita sử dụng vào các mục đích khuyến khích tinh thần trên con đường xây dựng lối sống khoẻ mạnh, tinh thần thể dục thể thao, tiếp sức cho những… Đọc thêm Tiếp sức thêm tám bạn đang trên hành trình tìm lại sức khoẻ

Câu chuyện 16: Bệnh Thalassemia được kiểm soát nhờ thay đổi lối sống

Hôm nay mình gặp gỡ một chị bị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), cuộc sống của chị cũng nhiều chật vật lắm. Sức khoẻ kém, giảm khả năng lao động. Con đường tìm sức khoẻ của chị cũng nhiều gian nan. Thời gian gặp gỡ ngắn mình cũng không tâm sự được điều gì…. Đọc thêm Câu chuyện 16: Bệnh Thalassemia được kiểm soát nhờ thay đổi lối sống

Cùng mua máy ép kuvings 1

HOTLINE Kuvings vn: 081-900-6333 Trợ lý Mita tại VN: 070-788-6287 Chương trình này hỗ trợ đến trước 20/5/2021 Mita