RÈN KIÊN NHẪN • NUÔI HY VỌNG

•••••••••••••••••••

Mình bắt đầu ươm hạt bơ này đúng chủ nhật tuần trước. Mình muốn rèn sự kiên nhẫn và mình muốn nuôi hy vọng.

Với mình • Mita của hiện tại là phiên bản chưa từng hình dung trong quá khứ • chưa từng sắp đặt và chưa từng có một định hình nào trước đó.

Với mình • Mita ngày qua còn lưu lại là trái tim chân thành, khát khao học tập, nuôi dưỡng tâm hồn bình an.

Với mình • Mita của ngày mai không xác định được, không rõ ràng. Không xác định. Không lo nghĩ. Không bận tâm.

Chủ Nhật tuần trước • ngày đầu tiên Mita quyết định đưa thân mình cho cô gái ấy phó thác và trao cho cô ấy niềm tin để cô ấy nuôi hy vọng mỗi ngày. Chúng tôi giao tiếp nhau qua ý nghĩ. Và, tôi cảm thấy mình cần có chỗ tựa để em vững vàng hơn. Tôi quyết định ươm hạt bơ trong nước.

Ngày đầu tiên • đặt hạt bơ vào ly nước sạch đã chuẩn bị kỹ. Mọi thứ rất trơn tru và cảm giác bình an, đầy hy vọng.

Ngày thứ hai • thức giấc hạt bơ còn chưa bóc vỏ lụa, bốc lấy hạt bơ, lấy kính lúp quan sát thấy chút phân tử mốc bắt đầu xuất hiện ở chóp. Có lẽ nàng đã sai. Bóc hạt bơ ra và tiếp tục đặt vào nước. Có lẽ, ngày đầu tiên của em diễn ra êm nhẹ nhưng cuối ngày và sớm thứ hai thức giấc đầu hơi choáng, mệt và không còn lựa chọn nên phải chịu phó thân mình.

Ngày thứ ba • một chồi rễ mới lò ra khỏi hạt. Rất tuyệt vời! Và em, ngày hôm đó có lẽ được nạp năng lượng rồi. Xanh, ấm, bình an tinh thần khỏe lắm rồi.

Ngày thứ 5• thêm vài chồi mới nhưng có lẽ quá lạnh vì cô chủ không thay nước mới. Còn em, ngày hôm nay bắt đầu có những chuyển biến khác thường , tiếp tục tin và hy vọng , chuyển biến có nghĩa là có thay đổi gì đó , gì là gì chưa biết nhưng có chuyển thì sẽ có niềm tin yêu.

Ngày thứ 6 • nhiều chồi rễ lớn hơn mọc ra. Ôi yêu quá đỗi. Và em, đêm qua đã ngủ yên, bớt đau và nhẹ nhàng lắm. Tiếp tục tin yêu và tiếp tục hy vọng.

Đấy là câu chuyện hạt bơ và cô gái em nuôi hy vọng.

Còn cô Mita. Rèn kiên nhẫn.

Các bạn luôn nhận xét cô Mita rất chi chân thành và thật là kiên nhẫn. Nhưng Mita không chắc là mình kiên nhẫn. Mita luôn thấy mình kiên nhẫn quá kém, trong dạy học mình nhiều lần và rất nhiều lần mất hết kiên nhẫn với học trò. Mita cũng luôn thấy mình thường xuyên mất hết kiên nhẫn với người thân, ba mẹ, các em và bạn bè, đối tác.

Mita • bài học khó nhất là bài học tính kiên nhẫn. Nàng nỗ lực rất nhiều. Từ học vẽ, tô tranh, từ học đàn, viết nhạc, từ trồng cây, ươm hạt, từ nhặt thóc, fill tips , thiền , chờ đợi … rất nhiều. Vì biết mình kém nên phải học nhiều.

Giai đoạn này • Mita rèn kiên nhẫn để chờ đợi các bạn lành • để đủ bình an nói cho các bạn hãy kiên nhẫn và kiên nhẫn hơn • đừng hỏi khi nào sẽ hết ốm mà hãy hỏi ta có thể làm tốt nhất những gì ta có thể hay chưa !

Như cách Mita ngắm rễ quả bơ lớn mỗi ngày • bất kỳ lúc nào cảm thấy mất kiên nhẫn thì Mita sẽ ngừng lại và ngắm rễ bơ này.

Câu chuyện mình kể có làm bạn không vui không?

#mitatran

#renkiennhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here