cơ tim chu sản

Câu chuyện 8: CẢI THIỆN BỆNH CƠ TIM CHU SẢN NHỜ THAY ĐỔI LỐI SỐNG

Bạn Lan Hương vừa gởi email yêu hết sức “chị ơi, tuần này em ít đau hơn nhiều, em vừa tái khám tất cả các chỉ số của em bây giờ khỏe mạnh như người bình thường, em mừng rơi nước mắt chị ạ”. Bệnh cơ tim chu sản (peripartum cardiomyopathy)- chuỗi phản ứng viêm Câu chuyện 8: CẢI THIỆN BỆNH CƠ TIM CHU SẢN NHỜ THAY ĐỔI LỐI SỐNGĐọc thêm