cơ tim chu sản

CSSK Số 8: CẢI THIỆN BỆNH CƠ TIM CHU SẢN NHỜ THAY ĐỔI LỐI SỐNG

Bạn Lan Hương vừa gởi email yêu hết sức “chị ơi, tuần này em ít đau hơn nhiều, em vừa tái khám tất cả các chỉ số của em bây giờ khỏe mạnh như người bình thường, em mừng rơi nước mắt chị ạ”. Bệnh cơ tim chu sản (peripartum cardiomyopathy)- chuỗi phản ứng viêm CSSK Số 8: CẢI THIỆN BỆNH CƠ TIM CHU SẢN NHỜ THAY ĐỔI LỐI SỐNGĐọc thêm