lop-hoc-0-dong;

Dự án mới : MITA ACADEMY

Từ rất lâu Mita muốn mở một nơi đào tạo miễn phí cho cộng đồng của mình, cảm thấy cực kỳ hào hứng với tinh thần phục vụ. Mita chỉ làm hai nhóm việc: hoặc là vì cộng đồng, hoặc là việc mình thích. Ngoài bất kỳ mục đích nào khác Mita đều không làm Dự án mới : MITA ACADEMYĐọc thêm