nảy mầm

HÀNH – NGHỆ – TỎI – GỪNG NẢY MẦM CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG?

Không giống như các loại KHOAI khi nảy mầm thì kèm theo tạo một số loại độc tố, ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe, thì nhóm hành- nghệ – tỏi – gừng nảy mầm có màu xanh xanh đấy hoàn toàn không độc hại. Điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn HÀNH – NGHỆ – TỎI – GỪNG NẢY MẦM CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG?Đọc thêm