Liên hệ

Tham gia chương trình cá nhân nâng cao chất lượng cuộc sống

  Đây là chương trình tự chữa lành – nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh do TSKH Y sinh Mita Tran – nhà khoa học epigenetics (gen biểu sinh) trị liệu sinh học (biological treatment) biên soạn. Chương trình tự chữa lành này được gọi là trị liệu sinh học không nhắm đích. Tham gia chương trình cá nhân nâng cao chất lượng cuộc sốngĐọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH CÁ NHÂN

Đây là chương trình tự chữa lành – nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh do TSKH Y sinh Mita Tran – nhà khoa học epigenetics (gen biểu sinh) trị liệu sinh học (biological treatment) biên soạn. Chương trình tự chữa lành này được gọi là trị liệu sinh học không nhắm đích. TS. CHƯƠNG TRÌNH CÁ NHÂNĐọc thêm