TIẾP SỨC CUỘC SỐNG – Mita Foundation

Đây là dự án hỗ trợ cộng đồng chưa xác định thời gian của Dr. Mita Tran.

Mita có quỹ hỗ trợ cộng đồng ‘Mita Foundation’ được thành lập từ 20.10.2010, Mita xác định mình KHÔNG LÀM TỪ THIỆN mà mình chỉ HỖ TRỢ NHỮNG AI CẦN TRONG KHẢ NĂNG CÓ THỂ. Từ khi xây dựng quỹ, Mita tự trích thu nhập hằng tháng để hoạt động, sau đó có một số bạn bè thân hữu góp thêm. Trong vài năm gần đây, quỹ Mita được sự đóng góp rất nhiều từ các bạn yêu mến Mita khắp nơi trên thế giới.

Quỹ Mita Foundation được Mita thành lập, xây dựng và toàn quyền sử dụng (không phải thông qua bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào về hoạt động, biến động số dư của Quỹ) trong mục đích Tiếp Sức cho những bạn cần được tiếp sức để chăm sóc sức khoẻ thân thể, tinh thần, xây dựng lối sống khoẻ mạnh, phát triển tương lai.

Đối tượng được hưởng lợi ích từ Quỹ Mita Foundation: tất cả mọi độ tuổi, giới tính, màu da, sắc tộc có mục tiêu nhắm đến đúng mục đích của Quỹ được nêu trên.

Quỹ Mita Foundation tri ân những tấm lòng mong muốn gieo rắc yêu thương muôn nơi của những người bạn của Mita ở khắp nơi trên thế giới. Kính chúc tất cả các quý vị luôn đủ đầy sức khoẻ, an lành trong tâm và luôn luôn được sống trong thế giới biết ơn.

Tài khoản thiện nguyện minh bạch: MB BANK số 4097

Lời nhắn khi đóng góp: Tên bạn + góp quỹ + nội dung bạn muốn gởi


Bạn theo dõi thông tin Quỹ và các chương trình thiện nguyện thông qua link: https://thiennguyen.app/user/1513918764586901504

Trân trọng,

Mita Tran