Viên nấm Antrodia TRẮNG số 1 Đài Loan

Giảm giá!

68.000.000 

Sản phẩm của JBM.
Hàng đặt trước.
MỘT HỘP CÓ 15 LỌ. MỖI LỌ CÓ 40 VIÊN.

Cách sử dụng:
– Liều duy trì: 3~5 viên/ngày, 2~3 lần/ ngày. (2-3 NGÀY/LỌ)
– Liều hỗ trợ đặc biệt: 10~15 viên/ lần, 6 giờ uống 1 lần. (MỖI NGÀY 1 LỌ)

Mua ngay
Mã: Antrodia_White Danh mục:

Mô tả

Sản phẩm của JBM.
Hàng đặt trước.
MỘT HỘP CÓ 15 LỌ. MỖI LỌ CÓ 40 VIÊN.

Cách sử dụng:
– Liều duy trì: 3~5 viên/ngày, 2~3 lần/ ngày. (2-3 NGÀY/LỌ)
– Liều hỗ trợ đặc biệt: 10~15 viên/ lần, 6 giờ uống 1 lần. (MỖI NGÀY 1 LỌ)

SẢN PHẨM HIỆU QỦA ỨC CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI.

Quy trình nuôi trồng, thu hái, sản xuất, đóng gói giống ANTRODIA ĐỎ, nhưng khác nhau nguồn GIỐNG NẤM.

Thông tin thêm:
– https://academic.oup.com/carcin/article/34/12/2918/2464013?searchresult=1#85946831
– https://youtu.be/Gi_wnoTbFoc

Nguyên Sông Thao
2022-02-16 17:04:35

Tôi muốn mua sp omega 3 và living calci. Khi nào shop có và lại kmai ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here