folate

THỰC PHẨM GIÀU FOLATE

Bạn có cần folate không? Cần để tạo tế bào mới Tăng cường miễn dịch Bà mẹ mang thai cần lắm Bạn thiếu máu cần lắm Thực phẩm giàu folate Các loại đậu: đậu trắng, đậu đỏ, đậu ngự, đậu Hà Lan, đậu lăng, … . Bạn có thể làm natto, hoặc làm giá đỗ, THỰC PHẨM GIÀU FOLATEĐọc thêm