vi khuẩn

CÁCH VẬN CHUYỂN VI KHUẨN – TẾ BÀO KHẮP THẾ GIỚI

[Phần này dành cho các bạn không chuyên, bán chuyên và cả chuyên] Mình chia sẻ cho các bạn cách để các bạn vận chuyển giống kombucha, nấm nước kefir, … nhé! Giống kombucha, kefir … mình gọi tắt là GIỐNG nhé! Trước đây mình làm trong lĩnh vực vi khuẩn, nấm và cả nấm CÁCH VẬN CHUYỂN VI KHUẨN – TẾ BÀO KHẮP THẾ GIỚIĐọc thêm