CÁCH VẬN CHUYỂN VI KHUẨN – TẾ BÀO KHẮP THẾ GIỚI

[Phần này dành cho các bạn không chuyên, bán chuyên và cả chuyên]

Mình chia sẻ cho các bạn cách để các bạn vận chuyển giống kombucha, nấm nước kefir, … nhé! Giống kombucha, kefir … mình gọi tắt là GIỐNG nhé!

Trước đây mình làm trong lĩnh vực vi khuẩn, nấm và cả nấm lớn nữa. Hiện tại mình làm với tế bào.

Mình rất thường xuyên chuyển tế bào đi các khu vực khác để cùng tiến hành thí nghiệm.

Việc đóng gói tế bào rất quan trọng, dưới đây là một số bước:

  1. Tế bào/ GIỐNG được chuẩn bị số lượng đủ lớn, khoẻ mạnh.
  2. Dịch nuôi cấy gồm phần cũ (đang nuôi cấy) và phần mới (chưa nuôi cấy).
  3. Dụng cụ đựng không quá to: mình thường dùng ống 15mL hoặc bình flake T25 đôi khi là ống 50mL (bên trái dưới hình, giá một ống vài ngàn đồng Việt Nam thôi). Bạn không có cũng không sao, bạn chuẩn bị loại nào nhỏ là được. Dụng cụ đựng phải thật sạch (mình thường dùng dụng cụ vô trùng), bạn có thể thanh trùng tạm oki rồi. Dụng cụ đựng phải có nắp đậy kín.
  4. Băng keo dán miệng thật kín, chắc chắn không bị rò rĩ nước khi vận chuyển. Mình thường dùng keo parafin (bên phải dưới hình).
  5. Một hộp xốp. Mình thường vận chuyển với đá lạnh thông thường hoặc đá khô. Ngừng sự hoạt động của tế bào.
  6. Cho giống khoảng 1/3-1/2 bình chứa, cho dịch nuôi cấy mới vào đến khi đầy luôn. KHÔNG ĐỂ MỘT KHOẢNG TRỐNG NÀO TRONG BÌNH CHỨA TRƯỚC KHI ĐÓNG THÙNG.
  7. Dán băng keo phần miệng.
  8. Để vào thùng xốp với đá và chèn giấy hoặc nilon chống shock.

Vi vu di chuyển khắp thế giới nha.

Mita
Nếu bạn thấy cần thiết hãy nhấn nút chia sẻ, đừng copy và dán vì đây là thông trong phòng nghiên cứu; bạn sẽ không thể tự mình chịu trách nhiệm cho nội dung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here