Tiếp Sức Cuộc Sống – Tháng 12/2021 – Hỗ trợ máy ép chậm

Các bạn thân mến!

Bạn Mita gởi đến các bạn thân mén 2 chiếc máy ép chậm thương hiệu Kuvings mã C7000, dòng máy cơ bản, bền khoẻ được nhập khẩu nguyên kiện từ Hàn Quốc. Hiện tại, hai chiếc máy ép này đã được sử dụng 2 tháng. Bạn Mita mở chương trình đăng ký Tiếp Sức Cuộc Sống dành cho những người bạn yêu mến Mita, có vấn đề sức khoẻ và hạn chế về mặt tài chính đầu tư máy ép ban đầu.

Một nhược điểm lớn nhất của máy ép là hao tốn nguyên liệu (rau, củ, quả) nên các bạn khó khăn nhưng ở vùng quê, tự chủ rau củ sẽ được team Mita ưu tiên hơn. Vì chúng mình muốn chiếc máy ép được sử dụng hiệu quả!

Quy trình của team chúng mình là:

  • Đăng ký hồ sơ
  • Xét duyệt sơ bộ
  • Phỏng vấn trực tiếp
  • Ký giao nhận
  • Giao
  • Nhận
  • Toàn quyền sử dụng

Hạn chót đăng ký: 15/12/2021

Mời các bạn đăng ký ở link này nhé!

Không có bình luận

  • Đàm dung viết:

    0974173845 nếu ko có tiêu chuẩn tôi xin chọn hỗ trợ khác được ko ạ xin cảm ơn tôi rất cần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here