Bắt đầu làm quen với nấm nước water kefir

Chào các bạn! Bạn đã bắt đầu đến với thế giới nấm nước water kefir. Ứng dụng  nấm nước kefir trong nhiều lĩnh vực:

  1. Uống trực tiếp bổ sung lợi khuẩn hàng ngày.
  2. Pha chế thức uống bổ sung lợi khuẩn hằng ngày.
  3. Pha chế nước chấm, sauce, ướp thức ăn.
  4.  Nếu bạn yêu thích sữa chua hãy sử dụng water kefir để thử.
  5. Pha chế tưới cây.
  6. Đặt biệt, bạn gặp vấn đề tiêu hoá đại tiện không bình thường hãy dùng ngay với water kefir nhé!

 

Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé!

http://www.mitabio.com/phieu-nhan-qua-tang/

 

 

 

 

Không Tìm Được Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here