Bảy loại TRÀ bù nước bù khoáng bổ sung chất chống oxi hoá ngày nóng

… mấy ngày nắng nóng bố mềnh sụt mất mấy kg luôn á … ôi xót xa … mấy nay bù nước cho bố và cả gia đình mỗi ngày nóng thêm 2 lít trà … không có cố định gì có gì dùng đấy … dứoi đây một số gợi ý:

 1. Trà quả nhàu: 20g nhàu, 20g kỷ tử, 20g táo, 2 gói trà túi lọc bồ công anh, 2 lít nước.
 2. Trà hoa đu đủ đực: 10g hoa đu đủ đực sấy khô (sấy lạnh nhé), 20g kỷ tử, 20g táo khô, 2 gói trà túi lọc bồ công anh, 2 lít nước.
 3. Trà xanh: 10g trà xanh, 20g kỷ tử, 20g táo khô, 2 lít nước.
 4. Trà hoa cúc: 10g hoa cúc nụ bé, 20g kỷ tử, 20g táo khô, 2 lít nước.
 5. Trà hoa hồng: 10g hoa hồng nụ bé, 20g kỷ tử, 20g táo khô, 2 lít nước.
 6. Trà hoa đậu biếc: 10g hoa đậu biếc, 20g kỷ tử, 20g táo khô, 2 lít nước.
 7. Trà hoa cúc bách nhật: 10g hoa cúc bách nhật, 20g kỷ tử, 20g táo khô, 2 lít nước.

Cứ các loại hoa mình dùng khoảng 10g là được.

Chọn nước lọc trung tính.

Đun trà:

 • Mình đun trà và nước trong nồi cuchen chế độ hầm 20 phút sau đó để yên tầm 30 phút.
 • Bạn có thể đun trà bằng nhiều cách khác nhau như ấm đun, bình nấu trà,…
 • Sau đó, lọc.
 • Thưởng thức

Lưu ý: Bã trà có thể ăn tuỳ ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here