CSSK Số 13: BỆNH HEN SUYỄN & DỊ ỨNG

-Tập 1- Nguyên nhân gây bệnh

Hen suyễn và những bệnh dị ứng được xếp vào nhóm những bệnh viêm nhiễm mãn tính phổ biến nhất, đặc biệt ở trẻ em. Vì dị ứng là căn bệnh đa yếu tố gây ra bởi sự tương tác giữa gen và môi trường, di truyền học không thể giải thích được sự rối loạn dị ứng, cũng như sự không đồng nhất về kiểu hình.

Các yếu tố nguy cơ về môi trường đã được đề xuất góp phần vào sự phát triển bệnh hen suyễn và các rối loạn dị ứng khác gồm:
1. Khói thuốc.
2. Tiếp xúc với chất gây dị ứng.
3. Nhiễm trùng đường hô hấp do virut.
4. Ozone
5. Các hạt khí thải diesel.
6. So2
7. No2
8. Ô nhiễm
9. Tiếp xúc với vi sinh trong trang trại vật nuôi.
10. Chế độ ăn truyền thống.
11. Yếu tố khác.

Các tác động ảnh hưởng môi trường thường xuyên, liên tục làm thay đổi sự biểu hiện gen thông qua cơ chế gen biểu sinh như sự methyl hoá DNA, sửa đổi histone, và điều hoà biểu hiện gen do RNA không mã hoá. Những hiểu biết hiện tại về gen biểu sinh hứa hẹn liệu pháp trị liệu bệnh dị ứng. Đồng thời, hiểu rõ vấn đề này, chúng ta có thể từng bước kiểm soát bệnh, và từng bước đẩy lùi bệnh. Bắt đầu bằng việc loại bỏ những yếu tố nguy cơ về môi trường đề cập ở trên, thay đổi lối sống gồm ăn – uống – ngủ – nghỉ – thể dục – công việc và các mối quan hệ.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here