CHỌN MÁY ÉP THEO NGÂN SÁCH

Bài này chỉ mang tính chất tham khảo là chính, vì số dòng máy Mita liệt kê dưới đây chỉ là những dòng mà Mita đã được cơ hội phá phách (sử dụng) trước đó. Nhưng ngoài thị trường có nhiều dòng máy khác nữa, Mita chưa được trải nghiệm. Các bạn đã trải nghiệm nhiều hơn, các bạn chia sẻ thêm với Mita nhé. Các bạn chưa từng trải nghiệm có thể tham khảo thông tin dưới đây nha.

Chọn máy với giá dưới 6 triệu:

 1. Panasonic
 2. Philips
 3. Klarstein
 4. Aicok
 5. Breville
 6. Sunhouse

Chọn máy dưới 10 triệu:

 1. Hurom
 2. Kurvings
 3. Omega
 4. Biocheff666

Chọn máy dưới 15 triệu:

 1. Biocheff888
 2. Hurom

Chọn máy từ 20-35 triệu:

 1. Kurvings
 2. Hurom

Chọn máy từ 70 triệu trở lên:

 1. Norwalk
 2. Pure

Các loại máy ép dưới 6 triệu theo bình chọn của người dùng.

Tháng 9/2020, Mita có làm một khảo sát nhỏ trên các kênh mạng xã hội của Mita gồm facebook, youtube, instagram về việc tìm kiếm một thiết bị máy ép với giá đầu tư ban đầu dưới 6 triệu. Các dòng máy được xem là bình chọn hài lòng trên các trang mua bán trước đó.

Các loại máy ép được chọn từ các bài đánh giá trên mạng

Sau một tuần khảo sát 8 loại máy ép được bình chọn từ các bài đánh giá trên mạng theo hình ở trên thì có khoảng 70 bạn tham gia bình chọn và góp ý. Kết quả được ghi nhận ở đồ thị bên dưới.

Ở hình bên dưới này, các bạn bình chọn cho dòng máy mã số #5 (máy ép trục ngang Philips HR1889) và máy mã số #8 (máy ép trục đứng Panasonic MJ L500) là sử dụng rất ổn, bền, nước ép chất lượng ổn.

Ở những bài sau, Mita sẽ cố gắng phân khúc giá thành máy ép dưới 3 triệu để các bạn lựa chọn sớm nhất để phục hồi sức khoẻ.

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here