Đăng ký nước kefir

Dành cho các bạn HỒ CHÍ MINH!

Chúng mình trong chai/ can nhựa để dễ vận chuyển!

Nếu bạn khó khăn hãy lấy dùng miễn phí để cải thiện sức khoẻ!

Nếu bạn ổn hỗ trợ 20K/ lít để chúng mình nuôi tiếp.

Để lại bình luận

Vui lòng nhập đúng email, nếu không có email, hãy nhập số điện thoại. Thông tin này sẽ không hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận bạn sớm nhất có thể.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Dung lượng tối đa có thể tải lên là : 10 MB.
Những loại tệp có thể tải lên: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other.
Những liên kết với Youtube, FB,... sẽ được nhúng vào thẻ tags.