DINH DƯỠNG UNG THƯ • CÔNG THỨC CÀ CHUA CHÍN ĐỎ • TỎI BĂM • DẦU OLIVE

Cà chua chín đỏ tươi thêm tí nhiệt sẽ tăng hoạt tính chất chống oxi hoá lycopene. Tỏi băm nhuyễn thêm tí nhiệt tăng hoạt tính alicin.

Hai bạn trên thêm olive thì được ghi nhận hoạt tính rất rất cao.

••••••••

Thích hợp cho mọi người, bệnh nhân ung thư cần lưu ý bổ sung.

Không có bình luận

  • Thắm viết:

    Mita ơi, mình mới biết tới kênh và trang web của bạn gần đây. Mình cũng đang cố gắng thay đổi lối sống để đc khỏe hơn, an lành hơn. Với công thức này mình không có điều kiện dùng dầu oliu vì mình ở quê. Mình thay bằng dầu dừa được không? Cảm ơn Mita nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here