KHỞI ĐẦU LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH HỌC – DCs

TÔI PHẢI GIỮ LẤY SỰ SỐNG CỦA MÌNH – ung thư tuyến tụy và tế bào đuôi gai (DCs) – giải Nobel y học 2011 – giám sát miễn dịch trị liệu ung thư
===========
Mita gần 4 năm nuôi cấy, nghiên cứu tế bào đuôi gai (dendritic cells, DCs). Nhưng lần nào cũng thế, cứ mỗi lần chia sẻ với mọi người hoặc nghe ai đó chia sẻ về GIÁM SÁT MIỄN DỊCH (immunosurveillance) thì tim mình cũng đập nhanh hơn vài nhịp vì mình nhớ đến nhà khoa học lỗi lạc Ralph Marvin Steinman sinh ra ở Canada vào 14/1/1943, đã qua đời trước 3 ngày khi lễ trao giải Nobel y học 2011 tổ chức, 30/9/2011 là ngày mất của ông.

Năm 2011, ông được đề xuất tham dự giải Nobel y học. Giải Nobel có quy định là không trao cho người đã mất. Ông biết chắc chắn là mình được nhận giải, nhưng căn bệnh ung thư tuyến tụy đã làm ông kiệt sức. Trước đó một tuần, ông đã nói nói như sau: “I know I have got to hold out for that. They don’t give it to you if you have passed away. I got to hold out for that.” (Tôi biết Tôi phải giữ lấy sự sống của mình. Họ sẽ không trao giải thưởng cho tôi nếu tôi qua đời. Tôi phải giữ lấy sự sống của mình vì điều đó.)

Hành trình nghiên cứu của ông diễn ra hơn 40 năm và cả thử nghiệm trên bản thân mình suốt 4 năm rưỡi để chống lại bệnh ung thư tuyến tụy như thế nào?

Steinman và cộng sự Cohn đã khám phá ra tế bào đuôi gai (dendritic cells, DCs) từ năm 1973, trước đây chưa từng được phân loại vào nhóm tế bào miễn dịch. Khám phá của ông đã làm thay đổi tầm nhìn về miễn dịch học. Khoảng 40 năm sau, Ông và đồng nghiệp của mình đã chứng minh được rằng tế bào đuôi gai (DCs) là những trọng yếu quan trọng của hệ thống miễn dịch bẩm sinh (innate) lẫn miễn dịch đáp ứng (adaptive) – từ trạng thái im lặng đến chủ động để chống lại các tác nhân tác động lên chúng. Tế bào đuôi gai DCs là khởi đầu chính của các phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào T (T cell-mediated immune responses).

Ông đã ứng dụng tế bào đuôi gai vào trị liệu bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch, nghiên cứu lâm sàng sử dụng vắc-xin, liệu pháp tế bào miễn dịch trong thải ghép, kháng khối u ung thư, bệnh tự miễn, bệnh nhiễm trùng, vắc-xin chống HIV.
Hơn 40 năm đó, ông đã xuất bản 450 bài báo khoa học, hơn 100 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.

Tháng 3/2007 ông mắc ung thư tuyến tụy (tiên lượng sống 1 năm). Steinman tin tưởng vào tế bào đuôi gai (DCs) có khả năng chống lại khối u của mình. Ông đã tự thiết kế các liệu pháp miễn dịch dựa trên các tế bào đuôi gai cho chính ông. Ông tự ly trích tế bào DCs của chính mình, nuôi cấy, nhân lên số lượng và tiêm ngược lại cho chính bản thân mình. Tuyệt vời! Chúng hoạt động rất tốt. Ông vẫn khỏe mạnh, nghiên cứu, đi du lịch, diễn thuyết cho đến ngày sắp nhận giải Nobel y học năm 2011. Trong suốt gần 5 năm đó, ông không sử dụng bất kỳ một liệu pháp trị liệu nào khác.

Một đời cống hiến to bự của ông, đưa chúng ta đến ngày hôm nay với hy vọng cuối (last hope) trong trị liệu ung thư – Liệu pháp Miễn dịch học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here