MỘT TIN NHẮN/ LÁ THƯ ĐIỆN TỬ NHƯ NÀO THÌ CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC HỒI ÂM TỪ NGƯỜI LẠ?

Chào các bạn yêu quý Mita!

Mita, đây là năm thứ 14 Mita tham gia lĩnh vực khoa học, hiện nay nhiều học trò xưa kia của mình đã là tiến sĩ, thạc sĩ. Sự nghiệp học tập để hiểu rõ về sự sống dưới cấp độ phân tử và hiểu rõ về chính mình hiện nay vẫn đang và đang tiếp tục học, tiếp tục thực hành và tiếp tục tìm hiểu. Hành trình đó là một hành trình đơn độc, nỗ lực không ngừng tìm kiếm kiến thức, tìm kiếm những ý tưởng, những bài học từ những nhà khoa học khác. Hoạt động thường xuyên nhất của mình là hoạt động tư duy, phân tích, đặt câu hỏi và thực hành. Mình phải gởi đi rất nhiều email cho rất nhiều nhà khoa học trên thế giới để hỏi về vấn đề mình chưa rõ. Trong hàng ti tỉ lá thư được gởi đi, phần lớn thư được hồi âm, một số ít thì không.
Cũng trong thời gian đó, Mita cũng là người nhận hàng ti tỉ thư từ những người khác, họ có thể là nhà khoa học, là sinh viên, là bệnh nhân, là bạn. Nhiều thư Mita đã đọc nhưng không hồi âm, thậm chí xếp thư đó vào nhóm SPAM (một loại thư rác, thư làm phiền, sau này có gởi tới Mita cũng không thấy).

Chúng là những thư mang thông tin như thế nào mà không được hồi âm?

Nhóm 1: Thư gởi đến không có nội dung, không có chủ đề hợp nội dung. Một số điển hình Mita nhận được suốt thời gian qua như sau:
– Chị có đó k chị
– Hi e
– Hi
– Xin chào
– Em chào chị
– Tv cho em duoc ko ạ
– Alo c oi
– Chao em
– ???
– Giúp mình cái bạn
– Mong chị chỉ cho em với ạ

Nhóm 2: Thư gởi với nội dung quá lượm thượm, một tràn kể lể nỗi khổ, vất vã, đau thương đến cả ngàn chữ. Một tràn phân tích có vẻ khá sâu sắc uyên thâm, nhưng câu hỏi thì vô cùng ngớ ngẫn.

Cách viết một lá thư như nào có khả năng nhận được hồi âm?

RÕ RÀNG, NGẮN GỌN, DỄ HIỂU RÕ MỤC ĐÍCH THƯ. Có những lá thư cần thể hiện sự KHÁT KHAO (PASSION) của bạn ví dụ xin học bổng, xin việc làm. Có những lá thư cần thể hiện rõ Ý MUỐN của bạn. ….. Tất cả lá thư đều cần phải có tiêu đề phù hợp, nếu địa chỉ email chính danh (email tổ chức càng ưu tiên) là tốt nhất. Mita ví dụ một lá thư Mita gởi cho một người lạ lần đầu trong khoa học như sau:

Title: Heatmap problem
Dear Mads,
This is Mita from CCU, Taiwan.
I am dealing with Easeq. I don’t know how to set up correctly in the heatmap plot setting with tab [Count/Density]. I found that I got different results which each different setting. Therefore, I got different conclusions for my study. Btw, my data is DNA methylation level, which ranges from 0% to 100%.
I am waiting for your reply!
Thank you for your supporting!
Mita
P/s: I attached the file below to show you the differences I got.

Ý là:
Đề tựa: Vấn đề bản đồ Heatmap
Mads thân mến,
Mình là Mita từ CCU Đài Loan.
Mình đang làm việc trên Easeq. Mình không biết cách để thiết lập đúng bản đồ heatmap ở mục [Count/Density]. Nếu mình thiết lập số khác nhau thì mình có kết quả khác nhau. Do đó, mình có những kết luận khác nhau cho nghiên cứu của mình. À, dữ liệu của mình DNA methylation level, chúng có biên độ từ 0 – 100%.
Mình đang đợi thư của bạn.
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình.
Mita
P/s: Mình gởi cho bạn toàn bộ file hình ảnh với những thiết lập khác nhau và kết quả nhận được theo file đính kèm.

===
Mita đã chia sẻ nhiều lần là mỗi người chỉ có 24 giờ mỗi ngày, ở mỗi vị trí khác nhau trong xã hội thì ai cũng rất bận. Người càng có nhiều cống hiến và nhiều giá trị họ càng bận rộn hơn. Họ không thể dành nhiều thời giờ chỉ để đọc thư không nội dung, luộm thuộm và than vãn. Mita hiểu rõ điều đó nên thường những Mail được gởi rất ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc. Người đọc vào một phát là họ nắm vấn đề ngay, nhanh chóng trả lời sau đó.

Riêng cá nhân Mita là mỗi lần nhấn nút đọc thư là trả lời ngay lập tức trừ những lá thư không nội dung, hoặc viết quá dài đến hàng ngàn chữ. Đôi khi mình tiếc lắm vì đã dành thời gian mở thư đọc nhưng lại không có gì cả. Mita viết tút này để các bạn lưu ý cách viết thư cho người lạ.
Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here