Online workshop 1 – Định hướng chăm sóc sức khoẻ 2024

Online workshop 1 năm 2024 này Mita dành tặng cho các bạn đã có công đóng góp Quỹ Mita Tran trong suốt năm 2023 vừa qua.

Workshop hoàn toàn không thu phí – Mita dành cho người xứng đáng!

Để tham gia workshop, bạn vui lòng điền thông tin đầy đủ bên dưới để team liên hệ và sắp xếp vào phòng họp nhé!

Liên hệ khẩn cấp với team: số zalo team: +84-931-304-568

Thân,

Mita Tran Team

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here