Sauerkraut hoàn hảo nhờ tấm BC (scoby) hỗ trợ

Bạn thấy có điều gì thú vị ở lọ sauerkraut này không?

Sauerkraut là món ăn lên men, bổ dưỡng, đơn giản. Nguyên liệu rau củ quả sạch, rửa sạch bớt nước và thêm nồng độ muối 2% lên men thiếu khí khoảng 3-7 ngày có thể ăn được, Mita thường khuyến khích là 7 ngày. Bảo quản tủ mát và dùng dần dần.

Sauerkraut chứa nhiều khoáng, protein hoàn chỉnh, nhiều enzymes và nhiều chủng vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hoá. Quá trình lên men đủ ngày giúp chọn lọc những chủng vi sinh vật có khả năng chịu được ở pH thấp, khả năng sống sót cao ở điều kiện pH dạ dày (1-3).

Màng BC (tấm scoby vi khuẩn) thu nhận từ quá trình lên men kombucha. Kombucha hay còn gọi là trà giấm, hệ cộng sinh vi sinh vật sống và phát triển trong môi trường trà đường, lên men tạo sinh khối cellulose (BC) và sản phẩm trà giấm.

Mita dùng tấm BC này để chèn cái lọ lên men sauerkraut. Kết hợp hoàn hảo các bạn ạ!

Hình ảnh bên dưới là sản phẩm 2 ngày tuổi, sauerkraut bắp cải núi aluyshan (nơi được cho là bắp cải ngon nhất đất Đài), gia vị kèm theo gồm hành lá phơi héo, tỏi, gừng, có chuẩn bị ớt khô héo mà quên bỏ vào. Thêm muối 2% và chút nước kombucha để màu sauerkraut đẹp hơn. Cuối cùng tiến hành yếm khí bằng cách chèn lên một lớp BC. Ôi thật hoàn hảo!

Mita

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here