Thăm cụ ông cụ bà – 2022

Tôi có duyên với các cụ ông, cụ bà. Tôi thích đốm đồi mồi nhăn nheo trên gương mặt, đôi bàn tay các cụ và cả mái tóc nhuộm màu thời gian nữa.

Mùa Xuân năm trước, tôi không về Việt Nam, tôi có nhờ người thân đến thăm các cụ. Phần lớn những cụ năm ngoái thăm viếng, năm nay đã về với lòng đất chỉ còn có một cụ. Nghe kể mà thương vô ngần.

Tiếp nối hành trình trao yêu thương, năm nay tôi tự tay mình chuẩn bị và thăm viếng. Dành thời gian để lắng nghe các cụ già tâm sự, xem có chia sẻ được gì cứ chia sẻ thêm. Cụ nào cũng mừng rỡ, bịn rịn không chịu cho về. Thương lắm!

Quà chuẩn bị:

12 gói sữa ngũ cốc x 52 000 đồng = 624 000 đồng

45 gói sữa ngũ cốc x 49 000 đồng =2 205 000 đồng

60 gói yến x 50 000 đồng = 3 000 000 đồng

1 phần quà phát sinh mua ngoài x 85 000 đồng = 85 000

Phong thư: 30 x 200 000 = 6 000 000 đồng

Tổng chi: 11.914.000 đồng

Danh sách phát quà:

 1. Bác Trần Minh (Xuân Phú, 70+ , tàn tật bẩm sinh)
 2. Bác Hoa Niên (90+)
 3. Chị Xuân (50+, tật bẩm sinh)
 4. Bà Thảo (80+, sức khoẻ yếu)
 5. Bà Đáo (80+)
 6. Bác Huệ (Tài)
 7. Bà Bưởi (80+, nặng tai, lãng)
 8. Bà Nhi (4 Huệ, 90+, tâm thần, nằm một chỗ)
 9. Bà Tám Đáo (Phước, Lộc)
 10. Bà Hiền (50+, tật bẩm sinh)
 11. Ông Ngự (ung thư phổi, tiểu đường)
 12. Bà Ngự (80+, lãng, không tự chăm sóc được, nằm một chỗ)
 13. Ông Diệp (Mai Tấn Nhân, lao phổi)
 14. Ông Xuyến (90+)
 15. Bà Xuyến (88, lãng, sưng hai khớp gối)
 16. Bác Mỵ (nặng tai, nửa người bị run) (Ô/B)
 17. Bác Thuỷ
 18. Cô Bảy Qua (nghèo)
 19. (O/B) Bác Dựt (còng bẩm sinh, khó khăn)
 20. Bác Sang (91t, khoẻ mạnh)
 21. Cô Ả Tú (già nêu đơn)
 22. Ông và Bà Năm Cúc (ông thì nằm chỗ, loét; bà lãng, nặng tai, ngồi một chỗ)
 23. Chú Ba Thắng (ung thư tuỵ di căn gan, phổi, tiểu đường)
 24. Bà Tính Ngạn
 25. Bé Diễm Quỳnh (HIV, mồ côi cha mẹ)
 26. Anh của Sỹ (tật bẩm sinh)
 27. Em của Hào (tật bẩm sinh)
 28. Bác Tư Huyện (Ô/B)
 29. Bà Toản (102t, khoẻ mạnh)
 30. Bác 6 Trọng (82t, lãng, đi lại khó khăn)
 31. Ông và Bà Nhàn (ông thì đi một chân, vẫn khoẻ; bà lẫn, lãng, không biết gì cả)
 32. Bà Tám Phẩm
 33. Ông Hoàng (tai biến, ngồi chỗ, không biết gì), Ô/B
 34. Bà Sáng
 35. Bác Mỹ (Ô/B)
 36. Ông Bốn Ái
 37. Bà Đính
 38. Bà Sương (cô Hai Sương – Trước) (ngồi chỗ)
 39. Bà Xuân (gần cây xoài)
 40. Bà Đảng (93t, lãng)
 41. Ông và Bà Út Lai (Khánh Thịnh, ông thì khoẻ; bà không đi lại được)
 42. Bà Nguyễn Thị Dung (Trường Xuân, 4 Ấm, 92t, khoẻ mạnh, có chút lãng)
 43. Bà 7 Khâm (Trường Xuân, gầy, khoẻ mạnh)
 44. Bà Mười (Tam An, 86t, nặng tai nhưng khoẻ mạnh)
 45. Bà Một (Tam An, 80t, còng lưng, sống một mình)
 46. Bùi Thị Quá (Trường Mỹ, nêu đơn)
 47. Ông và Bà Nguyễn Bầu (Trường Mỹ, cũng khoẻ, bà không đi lại được nhưng khoẻ và minh mẩn)
 48. Bà Huỳnh Thị Sương (Trường Mỹ)
 49. Bà Lê Thị Điều (Trường Mỹ)
 50. Bà Lê Thị Hiệp (Trường Mỹ)
 51. Bà Đoàn Thị Hồng (Trường Mỹ)
 52. Ông và Bà Võ Khắc Hành ((Trường Mỹ) bà khoẻ nhưng còng lưng, ông bệnh nằm chỗ)
 53. Bà Nguyễn Thị Thạch ((Trường Mỹ) 83t, lãng, không biết mình là ai)
 54. Ông/ Bà Trương Tịnh ((Trường Mỹ) tật 1 chân, khoẻ)
 55. Ông/ Bà Trương Thành ((Trường Mỹ) tật 1 chân, khoẻ)
 56. Bà Mân (Trường Mỹ, 94t, khoẻ mạnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here