THÁNG 9 – MỖI NGÀY GỞI ĐI MỘT HY VỌNG

MỞ NHẬN ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ THÁNG 9

(30 suất)

Hành trình vượt qua bệnh ung thư là hành trình đầy gian nan, khó khăn của người bệnh và cả người nhà. Trong hành trình đó, điều quan trọng nhất là ý chí. Một ý chí vững chắc với con đường thực tập đúng đắn sẽ thoát được nạn.

May mắn trong hành trình đó, Mita được tiếp xúc với kiến thức sâu rộng về ung thư, Mita được trải nghiệm và đồng hành hàng ngàn bệnh nhân ung thư. Sự chiến thắng bệnh của họ là món quà vô giá dành cho Mita.

Sự chiến thắng đó được đúc kết qua những sự thực tập vững vàng, chế độ ăn thuần thực vật đủ dinh dưỡng theo cuốn sách “Dinh dưỡng chữa lành – Tập 1 – Tác giả Mita Tran” và lối sống thảnh thơi được tác giả – người bệnh ung thư viết lại qua cuốn sách “Trị liệu ung thư bằng chánh niệm của Thiền sư Chân Pháp Đăng”, và thực tập Đức Tin.

Cách đây vài phút, Mita nghĩ ra một ý nghĩ yêu thương “Mỗi ngày gieo một hạt giống lành”, Mita mời mọi người cùng đồng hành dự án “Mỗi ngày gởi đi một hy vọng” dành cho người bệnh và người nhà bệnh nhân ung thư. Dự án diễn ra 1 năm từ ngày 01.9.2023 đến 31.8.2024, dự kiến mỗi ngày sẽ gởi đi một món quà dành cho người bệnh và người nhà bệnh nhân ung thư. Mỗi món quà gồm 3 phần: 1 cuốn sách dinh dưỡng chữa lành, 1 cuốn sách trị liệu ung thư bằng chánh niệm và tờ bìa Trì Chú Đại Bi. Mita gieo duyên cho những những bạn bằng sự thực tập đức tin với sự thực tập Trì Chú Đại Bi do Quan Thế Âm Bồ Tát nói, được gọi là Thần chú cứu khổ. Ước nguyện cho mọi người vượt qua được khổ đau, có được sự thảnh thơi và hạnh phúc.

Ước tính dự án là 365 phần quà, mỗi phần trị giá 288.000 vnđ. Hưởng ứng tinh thần dự án, Mita gởi tặng trước 9.125.000 vnđ hen <3.

Chúng ta cứ trao đi sự hy vọng, và tiếp sức cho những bạn bè liên quan khắp mọi miền Việt Nam được tiếp cận, được chào đón, được yêu thương và hy vọng thêm một người được chữa lành.

Mời cả nhà cùng hưởng ứng dự án đầy yêu thương này nhé!

Mita Tran

1.9.2023

Link đăng ký quà: https://www.mitatran.com/product/qua-tang-moi-ngay-goi-di-mot-hy-vong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here